Medierea este o arta. Arta de a face totul ca imposibilul sa devina posibil !

Neînțelegeri?Conflicte?

Procese?

Înainte de a ajunge in instanță,incearcă

MEDIEREA


      Mediatorul autorizat Triboi Mihăiţă-Cristinel are sediul biroului de mediator în Str. Aurel Vlaicu nr. 54, Corp Clădire C2, Iaşi, jud. Iaşi şi îşi desfăşoară activitatea de mediere în orice tip de dispută în cadrul formaţiunii profesionale "Triboi Mihăiţă-Cristinel - Birou de mediator", fiind membru al organizaţiei "Asociaţia pentru Promovarea Medierii – APM".Medierea este o formă alternativă de rezolvare a disputelor între două sau mai multe părți ce doresc să ajungă la o înțelegere, cu ajutorul unei terțe persoane, specializate în calitate de mediator. Disputele pot implica (din punct de vedere al părților) state, organizații, comunității, indivizi.
      Articolul alin. 1 și 2 din Legea 192/2006 reglementează medierea astfel: „Medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate și confidentialitate."
      Medierea se bazează pe încrederea pe care părțile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele și să le sprijine pentru soluționarea conflictului, prin obținerea unei soluții reciproc convenabile, eficiente și durabile.” Mediatorii utilizează tehnici specifice pentru a îmbunătăți dialogul dintre părțile implicate ajutând la atingerea unei convenții (cu efecte concrete) în problema pusă în discuție. Firește, mediatorul trebuie să fie imparțial, iar discuțiile să fie păstrate de către acesta în condiții de confidențialitate.
      Părțile implicate pot folosi mediatori în probleme comerciale, legale, diplomatice, de comunitate sau neînțelegeri de la locul de muncă sau familiale.